Warunki korzystania

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

----

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez ZeyTech™. Na tej stronie, terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do ZeyTech™. ZeyTech™ udostępnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, użytkownika, z zastrzeżeniem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą "Usługę" i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Regulamin", "Zasady i Warunki"), w tym dodatkowych warunków, zasad i polityk, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników tej Witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy przeglądają Witrynę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej umowy, nie powinieneś wchodzić na stronę internetową ani korzystać z usług na niej oferowanych. Jeśli niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania zostaną uznane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Dostarczają nam oni platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.


ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczają Państwo, że osiągnęli pełnoletniość w kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że udzielili nam Państwo zgody na korzystanie z tej strony internetowej przez osoby niepełnoletnie pozostające pod Państwa opieką.

Korzystanie z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych jest zabronione, a użytkownik, korzystając z Usługi, nie powinien naruszać przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.


ARTYKUŁ 2 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany, co obejmuje (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi lub korzystania z Usługi, lub jakiegokolwiek dostępu lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone dla wygody Użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być jedynym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi źródłami informacji, plus c

Conditions générales de vente

ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

----

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez ZeyTech™. Na tej stronie, terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do ZeyTech™. ZeyTech™ udostępnia tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, użytkownika, z zastrzeżeniem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając tę stronę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą "Usługę" i wyrażasz zgodę na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Regulamin", "Zasady i Warunki"), w tym dodatkowych warunków, zasad i polityk, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania dotyczą wszystkich użytkowników tej Witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy przeglądają Witrynę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współtwórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków niniejszej umowy, nie powinieneś wchodzić na stronę internetową ani korzystać z usług na niej oferowanych. Jeśli niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania zostaną uznane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków Sprzedaży i Użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane do tego sklepu w przyszłości, będą również podlegać niniejszym Warunkom Użytkowania. Z najnowszą wersją Warunków użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy nie zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Dostarczają nam oni platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.


ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczają Państwo, że osiągnęli pełnoletniość w kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że udzielili nam Państwo zgody na korzystanie z tej strony internetowej przez osoby niepełnoletnie pozostające pod Państwa opieką.

Korzystanie z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych jest zabronione, a użytkownik, korzystając z Usługi, nie powinien naruszać przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym, między innymi, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Jakiekolwiek naruszenie lub pogwałcenie niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.


ARTYKUŁ 2 - OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego Treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany, co obejmuje (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi lub korzystania z Usługi, lub jakiegokolwiek dostępu lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone dla wygody Użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być jedynym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, aktualnymi źródłami informacji.